- Du styrer Norge!

I “Fremtiden på spill” får du muligheten til å bygge Norge slik du mener det bør være. Du er finansminister. Du skal bestemme hvordan AS Norge skal tjene penger, hvordan pengene skal brukes og hva slags arbeidsplasser folk kan ha.


“Fremtiden på spill” er et samfunnsøkonomisk spill som har til hensikt å lære deltagerne om sammenhengene som styrer Norge i dag. Spillet er bygget på tallmateriale fra Norges ordentlige statsbudsjett, statistisk sentralbyrå, og annen offentlig tilgjengelig statistikk. For å fremme læringsutbyttet er det gjort enkelte forenklinger av utvalgte samfunnsøkonomiske sammenhenger, men spillet er utformet for å gi en mest mulig subjektiv fremstilling av hvordan Norge fungerer.

©Norsk olje og gass | norog.no | firmapost@norog.no | (+47) 51 84 65 00